Tuesday, October 14, 2014

Biodata Profesor Datin Paduka Dr Jawiah Dakir


Prof  Datin Paduka Dr Jawiah Dakir


     Berkelulusan PhD daripada UKM pada 1991, Dr Jawiah adalah pakar hadis dan ulum al-hadis. Beliau juga pakar bidang tafsir dan ulum al-tafsir. Beliau telah menghasilkan banyak buku, jurnal dan artikel dalam bidang tersebut selain kajian mengenai wanita, pembangunan modal insan dan pendidikan Islam.    Berasal dari Selangor, Dr Jawiah pernah belajar di Maahad Li al-Banat, Kg Jawa, Kelang sebelum melanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Kelang dan UKM. Di Jabatan Usuluddin dan Falsafah UKM, beliau mengajar kursus kajian hadis, kaedah kajian tafsir dan peradaban Islam, antara lain.
No comments:

Post a Comment